Aktualizacja RRUP CRM v2.1.27

Historia zmian w ofertach

Zakończyliśmy aktualizację wszystkich instancji CRM do najnowszej wersji RRUP v2.1.27. Zmian dokonaliśmy w dwóch miejscach w systemie, została dodana możliwość sprawdzenia historii modyfikacji komponentów w ofertach. Pierwszym miejscem jest sam zestaw. W tej historii pokażą się tylko komponenty, które są możliwe do ustawienia z poziomu kalkulatora. Każdy, kto ma dostęp do oferowanego klienta może zobaczyć historię danej oferty.

Drugim miejscem jest okienko dostępne pod przyciskiem „Pokaż szczegółowe narzuty i prowizje”, który jest widoczny jeżeli użytkownik posiada uprawnienie „Pokaż szczegółowe narzuty i prowizje”. W tym miejscu pokazują się wszystkie dostępne elementy kalkulatora, które mają wpływ na cenę całej oferty. Po kliknięciu, w dany wiersz historii rozwija się lista komponentów.

Błąd związany z nazwami wgrywanych plików

Zdarzają się przypadki, w których nazwy wgrywanych plików mają w sobie nietypowe znaki jak np. „ł”. Próba wgrania takiego pliku kończyła się niepowodzeniem. Naprawiliśmy ten problem i nazwa nie będzie powodować błędu.

Edycja ofert

W związku z bardzo częstymi zmianami cen oraz warunków wpływających na wyceny ofert wprowadziliśmy dodatkowy krok poprzedzający edycję oferty. Zostanie wyświetlona informacja, które komponenty się zmieniły od momentu utworzenia oferty.

Oczywiście mogły się zmienić konfiguracje, które nie są widoczne w kalkulatorach ofertowych. Takie pozycje nie wyświetlą się na liście zmian. Pozycje ukryte są widoczne tylko użytkownikom, którzy posiadają uprawnienie „Podgląd wyliczeń”

Edycja rabatu oferty

Wprowadziliśmy możliwość szybkiej edycji rabatu oferty, bez konieczności edycji całej oferty. Możliwość udzielania rabatu jest uzależniona od tego, czy użytkownik jest przypisany do grupy cenowej z ustawionymi konfiguracjami umożliwiającymi rabatowanie.

Istnieje także osobne uprawnienie będące ponad grupami cenowymi „Nielimitowany rabat”. Użytkownik z takim uprawnieniem może nadawać nielimitowane rabaty. Zmiana kwoty rabatu zapisuje się w historii edycji oferty.

Dziedziczenie dostępu do kalkulatorów

Dziedziczenie dostępu jest wykorzystywane do zarządzania uprawnieniami i działa na zasadzie hierarchii, gdzie określone uprawnienia przekazują się z jednego poziomu do kolejnego. W zależności od konkretnych ustawień, dziedziczenie dostępu może dotyczyć różnych poziomów struktury organizacyjnej, takich jak zespoły, oddziały, menedżerowie, podwładni itp.

Dostęp do kalkulatora ofertowego można ograniczać dla wybranej grupy użytkowników. Użytkownicy RRUP mogą przygotowywać klientom kalkulacje jedynie spośród kalkulatorów, do których mają dostęp. Jeśli nie mają przypisanych kalkulatorów bezpośrednio do siebie, mogą dziedziczyć uprawnienia od swoich użytkowników nadrzędnych, od roli które posiadają lub od organizacji do których przynależą.

Szczegóły można znaleźć w dokumentacji: /dokumentacja/kalkulator_ofertowy/dziedziczenie_dostepu

Aktualny status zadania w powiadomieniach

Jeżeli powiadomienie dotyczy zadania, to pod typem zadania będzie się także pokazywać jego aktualny status.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Szybkie, inteligentne rozwiązania

Osiągnij lepsze wyniki w pracy z RRUP

kontaktuj się z nami i umów na BEZPŁATNĄ prezentację online aplikacji RRUP lub wypróbuj nasz CRM przez 30 DNI ZA DARMO