Aktualizacja RRUP CRM v3.0.0

Z dumą możemy poinformować o nowej aktualizacji RRUP CRM ver. 3.0.0

Obecna aktualizacja systemu CRM wprowadza szereg nowych funkcji i usprawnień, które mają na celu ułatwienie użytkownikom pracy i poprawę efektywności. To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń.

Menedżer uprawnień

Rozszerzenie „Menedżer Uprawnień” w zakładce Role, umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie uprawnieniami. Podczas wyszukiwania konkretnego uprawnienia, użytkownikowi wyświetlana jest lista ról, które mają to uprawnienie włączone.

Dodatkowo w Konfiguracja -> Role można wybrać domyślną aktywną zakładkę:

Szczegóły można znaleźć w naszej dokumentacji dostępnej po zalogowaniu do CRM.

Możliwość ustalania domyślnego typu zadania

Typy zadań dotychczas były ustawione na liście rozwijanej w kolejności alfabetycznej. Natomiast po aktualizacji, mamy możliwość ustalenia domyślnego typu zadania.

Aktualizacja UI/UX wersji mobilnej

Nowa aktualizacja wersji mobilnej została wprowadzona, oferując użytkownikom nowy i ulepszony interfejs.

Szybsze czyszczenie filtrów dzięki nowej ikonie

Wprowadzono udogodnienie w postaci dodania ikony przycisku „Usuń wszystkie filtry” w sekcji szczegółów klienta. Ta funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Zadania”, umożliwiając użytkownikom szybkie i wygodne usuwanie wszystkich aktualnie aktywnych filtrów bez konieczności ręcznego odznaczania każdego z nich.

Zmiana działania mechanizmu akcji masowych w zadaniach

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w mechanizmie akcji masowych w zadaniach. Teraz użytkownicy mogą łatwo i skutecznie zarządzać dużą liczbą zadań za pomocą bardziej intuicyjnego i efektywnego interfejsu.
Dodatkowo, wprowadziliśmy funkcję sticky header dla panelu działań masowych, co zapewnia łatwiejszy dostęp do kluczowych funkcji bez konieczności przewijania

Dodanie w widoku profilu klienta możliwości filtracji i sortowania zadań

Wprowadziliśmy możliwość filtrowania i sortowania zadań bezpośrednio w widoku profilu klienta. Ta funkcjonalność umożliwia szybkie dostosowanie listy zadań do potrzeb i priorytetów

Podgląd komentarza w powiadomieniach

Otrzymując powiadomienia o dodanych komentarzach do zadań, użytkownicy mogą natychmiast podejrzeć treść komentarza bez potrzeby otwierania całego zadania.

Możliwość dodawania plików statycznych do audytu PDF

Istnieje możliwość zdefiniowania dla danego audytu plików statycznych, które mają się automatycznie dołączać do generowanych formularzy audytowych. Przykład: Cennik usług dodatkowych

Konfiguracja zadań – dodanie funkcjonalności

W nowej wersji CRM administratorzy zyskali dodatkowe możliwości konfiguracji w sekcji „Konfiguracja”, dostępnej w lewym menu. Teraz, w zakładce „Konfiguracje zadań”, istnieje opcja umożliwiająca zaznaczenie „Tylko odpowiedzialni za wykonanie, mogą oznaczyć zadanie jako wykonane”.

Rozszerzona konfiguracja kalkulatora ofertowego

Przy typie specjalnym dotyczącym modułów fotowoltaicznych, użytkownicy mają możliwość określenia minimalnej mocy instalacji.

Nowe uprawnienie „Ukryj edycję spotkania”

Dodaliśmy nowe uprawnienie „Ukryj edycję spotkania”. Osoba z tym uprawnieniem nie ma możliwości edycji spotkania.

Nowe opcje konfiguracji szablonów prowizyjnych

  • Teraz użytkownicy korzystający z modułu „Szablony prowizyjne” mogą w prosty sposób przypisać określony szablon do wszystkich użytkowników za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto, mają możliwość wybrania opcji, która automatycznie zastosuje szablon tylko wtedy, gdy dany użytkownik nie ma jeszcze przypisanego szablonu bezpośrednio, lub gdy jego grupa cenowa nie ma jeszcze przypisanego szablonu prowizyjnego. Ta funkcjonalność pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie szablonami prowizyjnymi w całym systemie.
  • Dodaliśmy funkcję podglądu wyliczeń z szablonów prowizyjnych podczas dokonywania kalkulacji
  • Wprowadziliśmy możliwość przypisywania szablonów prowizyjnych do grup cenowych. Teraz można przypisać kilka szablonów do jednej grupy cenowej.
  • Możliwość przekazania % kwoty wyliczonej z dowolnego elementu kalkulatora jako prowizję.
  • Możliwość ustawiania wzorów w szablonach prowizyjnych

Nowe uprawnienie „Zablokuj możliwość chatu z osobami niżej z struktury”

Dodaliśmy nowe uprawnienie „Zablokuj możliwość chatu z osobami niżej z struktury”. Osoba z tym uprawnieniem nie ma możliwości czatowania z osobami które są niżej w strukturze.

Historia wyświetleń – Zadania

Wprowadziliśmy funkcję, która pozwala na dokładne monitorowanie działań użytkowników. Dzięki nowej funkcji można sprawdzić, kto i kiedy wyświetlił konkretne zadanie.

Opracowanie nowych dokumentacji do modułów:

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Termin zadania OD”

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Zarządzanie weryfikacją umowy” 

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Ograniczone zarządzanie rolami” 

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Szablony prowizyjne”

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Ogłoszenia”

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Zajmę się tym!”

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Wysyłka życzeń urodzinowych”

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Zadania cykliczne” 

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Nieobecności”

Dodaliśmy artykuł opisujący możliwość podpisania dokumentów w sposób elektroniczny w CRM poprzez moduł „Podpisywanie dokumentów online”

Dodaliśmy artykuł opisujący moduł „Galeria”

Dostęp do dokumentacji uzyskają Państwo po zalogowaniu do swojej instancji RRUP CRM.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Szybkie, inteligentne rozwiązania

Osiągnij lepsze wyniki w pracy z RRUP

kontaktuj się z nami i umów na BEZPŁATNĄ prezentację online aplikacji RRUP lub wypróbuj nasz CRM przez 30 DNI ZA DARMO